Diploma-register

Vanaf 2012 wordt een landelijk register opgezet waarin diploma's behaald in het door de overheid bekostigd hoger onderwijs, beroepsonderwijs en voortgezet (algemeen volwassenen) onderwijs worden opgeslagen. Ook de diplomagegevens van staatsexamens voortgezet onderwijs (VO), Nederlands als tweede taal en inburgeringsexamens worden hierin vermeldt.

Uw sollicitant of medewerker kan u straks machtigen om zijn of haar digitale diplomagegevens eenmalig te raadplegen.

menu-circlecross-circle