Het fiscale aspect van kerstpakketten

Ook de belastingdienst heeft interesse in uw schenkgedrag. Het kerstpakket is namelijk in fiscaal opzicht een vorm van loon voor uw werknemers. Er moet dus belasting over betaald worden.
Door de eindheffing toe te passen op de kerstpakketten kunt u voorkomen dat werknemers de loonbelasting en premie volksverzekeringen hierover moeten betalen. U betaalt dan in dit geval de loonbelasting en premies over het geschenk.
Voor geschenken tot 70 euro bedraagt de eindheffing 20%, een kerstpakket van 70 euro kost u dus 84 euro. Als u eerder dit kalenderjaar al een geschenk heeft gegeven waarover u 20% eindheffing heeft toegepast, dient u deze waarde in mindering te brengen op het bedrag waarover u nu 20% eindheffing toepast. U dient jaarlijks per werknemer bij te houden over welke geschenkwaarde u de eindheffing toepast.
Als u per 2011 of later overstapt op de werkkostenregeling, dan gelden er andere regels.

menu-circlecross-circle