Loonverschillen tussen mannen en vrouwen kleiner!

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen maar dit verschil neemt af, hoewel het tempo waarin dit gebeurt nog steeds tergend langzaam is. Het verschil in beloning nam in de periode tussen 2006 en 2008 op jaarbasis met 0,4% af. (bron: CBS)

Helaas betekende dit nog steeds dat een vrouw in 2008 gemiddeld 81% van het bruto-uurloon van een man ontving.
Dit verschil is kleiner bij jongeren, dit wordt deels veroorzaakt door het minimumloon.
Daarnaast zijn er grote verschillen te zien tussen sectoren. Zo was het verschil bij financiële instellingen in 2008 gemiddeld 30% en in het onderwijs “slechts” 15%(bron: CBS).

De snelle toename in de verschillen is te zien bij het stijgen van leeftijd.
Zo verdienden vrouwen tussen de 55 en 65 jaar bij financiële instellingen ruim 40% minder, in het onderwijs liep dit verschil op tot bijna 20% (Bron: CBS).

De grote verschillen binnen deze sectoren hebben volgens het CBS te maken met variaties in functie en beloning, deze zouden bij financiële instellingen veel meer uiteenlopen. Daarnaast zijn mannen oververtegenwoordigd in de beter betaalde banen.

menu-circlecross-circle